Ngày hội Nhiếp ảnh Việt Nam - Vietnam Photo Day 2021

TẠP CHÍ LANGBIAN|12/6/2022 12:38:16 PM

Những ngày cuối tháng 3 năm ấy... đây có lẽ sẽ là một câu nói mở đầu cho nhiều năm tháng về sau, khi chúng ta có dịp nhắc về Ngày hội Nhiếp ảnh Việt Nam - Vietnam Photo Day 2021. 

Ngày hội Nhiếp ảnh Việt Nam - Vietnam Photo Day 2021