Cập nhật 15:14, 03/06/2021

 

 

PHẠM XUÂN TRƯỜNG (Hải Phòng)

Mẹ ơi

(Kính dâng hương hồn mẹ)

 

Như là mẹ vẫn còn đây

Xiêu xiêu đổ bóng vạc gầy mẹ tôi

Mẹ ơi! Sống khóc chết cười

Sân đình cây gạo giữa giời trổ hoa

Đánh lừa cái đói tháng ba

A di đà Phật nhạt nhòa khói sương

Mẹ gầy như một nén hương

Gánh đời thì nặng con đường thì xa

Mẹ “đi” ngày ấy tháng ba

Cơm lồng xới lỏng theo ra ngoài đồng

Sổ gạo chưa đến lượt đong

Phiếu tem xếp lốt vòng trong vòng ngoài

Mẹ nằm như một nhành mai

Khói nhang tức tưởi bên ngoài áo quan

Ốm no bò dậy vội vàng

Bây giờ mẹ “nghỉ” cả làng tiễn đưa

Hai mươi năm ấy ngày xưa

Bạch đàn hoa rụng như mưa trước nhà

Mẹ tôi chết chửa kịp già

Áo quan thì thẳng lưng bà thì cong

Thơ con tặng khắp ngoài trong

Một câu dâng mẹ chưa xong... một đời!/.

 

 


Xem thêm

Lên đầu trang