Cập nhật 10:29, 24/06/2022

Xây dựng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam vững mạnh toàn diện

 

 Ngày 12/6/2022, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban toàn quốc mở rộng (khóa X) tại Đà Nẵng. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo TW, Bộ VHTTDL, các Ủy viên UBMTTQ Liên hiệp, lãnh đạo các Hội VHNT, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ… Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Từ sau Đại hội X (NK 2020 - 2025) của Liên hiệp đến nay, hoạt động VHNT luôn theo đúng định hướng đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt và đạt nhiều thành tựu. 6 tháng cuối năm 2022, Liên hiệp và các tổ chức thành viên cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Kiến nghị TW thống nhất về mô hình hoạt động, bộ máy tổ chức VHNT; Trình Thủ tướng phê duyệt Quỹ hỗ trợ sáng tạo VHNT 2021-2025; Ra mắt Hội đồng Lý luận Phê bình VHNT; Hội thảo khoa học “Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam - thực trạng, giải pháp và nhiệm vụ trong tình hình mới”; Xét Giải thưởng Liên hiệp năm 2022. Biểu quyết công nhận 4 ủy viên Đoàn Chủ tịch (nâng tổng số lên 26 ủy viên). Hội nghị đã nghe 4/34 tham luận, 2 phát biểu của Ban Tuyên giáo TW và Bộ VHTTDL. NS Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên và kết luận Hội nghị, thể hiện quyết tâm cao trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Liên hiệp và nhiệm vụ năm 2022 chặt chẽ, cụ thể và hiệu quả hơn. Cùng ngày, Liên hiệp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác “Hỗ trợ sáng tạo VHNT giai đoạn 2021-2025” cho các Hội chuyên ngành TW và 63 Hội VHNT tỉnh - thành phố.  

                                                                                              HÀ HỮU NẾT


Xem thêm

Lên đầu trang