Cập nhật 15:13, 13/08/2021

Văn nghệ sĩ học Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

 Ngày 21-7-2021 tại Hội trường Tỉnh ủy (10 Lê Hồng Phong, Đà Lạt) các Hội viên, CB-VC Văn phòng Hội VHNT Lâm Đồng cùng với đại biểu Trí thức địa bàn Đà Lạt đã học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị này, do các giảng viên Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt, trực tuyến trên toàn quốc. Các đại biểu, đã nghe và quán triệt những nội dung cơ bản: Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Phát triển văn hóa nghệ thuật và khoa học kỹ thuật giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp giới văn nghệ sĩ và cán bộkhoa học kỹ thuật, vận dụng sáng tạo Nghị quyết vào thực tiễn chuyên môn và đời sống hàng ngày.

                                                                          HOÀNG MAI

 


Xem thêm

Lên đầu trang