Cập nhật 14:57, 02/06/2021

Lâm Đồng thực hiện tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVvà đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

      4 tháng gần đây, hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng đã triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng tiến độ, quy trình, thời gian theo Luật định. Đến nay, toàn tỉnh thực hiện xong quá trình hiệp thương, giới thiệu 13  ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, 112 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, 642 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, 5.545 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn tỉnh, hiện có 935.264 cử tri, 1.110 tổ bầu cử. Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử được triển khai nghiêm túc, khẩn trương, đạt yêu cầu và chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho Ngày bầu cử 23-5-2021

                                                                                        HOÀNG MAI


Xem thêm

Lên đầu trang