Khối các Hội tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2022

TAP CHÍ LANGBIAN|2/23/2023 3:26:39 PM

Khối các Hội tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2022

Khối thi đua các tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thương năm 2022.

Theo đánh giá chung, năm 2022 có 8 cơ quan trong Khối thi đua (Hội Luật gia làm Khối trưởng) và các cơ quan: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; Hội Nhà báo, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Khuyến học, Hội Kiến trúc sư, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng, đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, các cơ quan cũng đã triển khai tốt nội dung thi đua đăng ký từ đầu năm.

Dù tính tương đồng của các cơ quan không cao; song với trách nhiệm của từng cơ quan đã tạo dựng được mối quan hệ tốt trong công tác và hoạt động; các nội dung thi đua đều triển khai, gắn với đặc thù từng cơ quan và đạt kết quả cao.

Khối thi đua đã bình bầu 04 đơn vị đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen: Hội Nhà báo, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hội Khuyến học; đề xuất UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Hội Luật gia, vì đã có thành tích trong hoạt động năm 2022.

Năm 2023, Liên minh HTX làm Khối trưởng và Hội Kiến trúc sư Khối phó.     

     T.H

Khối các Hội tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2022