Kết quả Đại hội IV Chi hội VHNT Đạ Tẻh (NK 2022 - 2027)

TAP CHÍ LANGBIAN|8/24/2022 3:44:35 PM

Kết quả Đại hội IV Chi hội VHNT Đạ Tẻh (NK 2022 - 2027)

Diễn ra ngày 29/7/2022 tại UBND huyện Đạ Tẻh, Đại hội đã thảo luận, thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động Chi hội khóa III và phương hướng hoạt động khóa IV, Kiểm điểm BCH Chi hội khóa III. Đại hội đã nghe và tiếp thu phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Hội VHNT Lâm Đồng và Huyện ủy Đạ Tẻh. Đại hội đã bầu BCH, HĐNT Chi hội NK 2022-2027 (bằng hình thức giơ tay) 100% tín nhiệm: Nguyễn Thượng Thiêm - Chi hội trưởng, Nguyễn Như Lưu (Duy Lưu) - Chi hội phó, Nguyễn Thành Thiện - Ủy viên; HĐNT Chi hội: Nguyễn Duy Hương (Thanh Hương) - Chủ tịch, Tạ Thị Ngọc Hiền và Quách Ngọc Hiếu - Ủy viên

HÀ HỮU NẾT

Kết quả Đại hội IV Chi hội VHNT Đạ Tẻh (NK 2022 - 2027)