Hội nghị tập huấn về Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả

TAP CHÍ LANGBIAN|9/23/2022 3:23:41 PM

Hội nghị tập huấn về Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả

Từ ngày 15 - 17/9/2022 tại Đà Lạt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả. 150 đại biểu toàn quốc đại diện các Bộ, Ban, ngành, địa phương tham dự. Các đại biểu đã được quán triệt nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; vai trò bảo hộ bản quyền tác giả; quy định về thực thi, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; trách nhiệm pháp lý về quyển tác giả; về Việt Nam hội nhập quốc tế về quyền tác giả (Hiệp ước WCT và Hiệp ước WPPT). Hội nghị đã thảo luận, góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và các giải pháp tăng cường bảo hộ quyền tác giả, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

HHN

Hội nghị tập huấn về Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả