Họa sĩ Đặng Ngọc Trân ra mắt sách Mỹ thuật “Từ Hiện thực Truyền thống đến Hiện thực Liên tưởng”

TAP CHÍ LANGBIAN|10/27/2022 9:58:52 AM

HS Đặng Ngọc Trân ra mắt sách Mỹ thuật

“Từ Hiện thực Truyền thống đến Hiện thực Liên tưởng”

 

Họa sĩ Đặng Ngọc Trân sinh năm 1928, quê Phú Yên, lập nghiệp tại Đà Lạt - hội viên (Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội VHNT Lâm Đồng). Tuy ở tuổi 94, nhưng ông vẫn minh mẫn, đam mê vẽ tranh, viết lý luận và xuất bản sách Mỹ thuật. Tuyển tập Mỹ thuật “Từ Hiện thực Truyền thống đến Hiện thực Liên tưởng” do Nhà xuất bản Mỹ thuật cấp phép, vừa được in màu trang trọng, ra mắt công chúng. Sách gồm 8 chương, song ngữ Việt - Anh (khổ 30cmX31cm, 144 trang, bìa cứng) với lời Giới thiệu sách của nhà văn Pháp Pierre Mironer, lời Tự sự của tác giả và bài báo của đồng nghiệp viết về HS Đặng Ngọc Trân. Đặc biệt, sách in 30 tranh (vẽ bằng Bút bi) và 58 tranh Sơn dầu về thiên nhiên, con người, động-thực vật, hoa-lá-quả... theo trường phái “Hiện thực Truyền thống” và “Hiện thực Liên tưởng” độc đáo ấn tượng, trình bày chuyên nghiệp. Đây là ấn phẩm Mỹ thuật thứ 5 của HS Đặng Ngọc Trân - là sách quý của giới nghiên cứu, văn nghệ sĩ, công chúng yêu hội họa, giới Mỹ thuật Lâm Đồng và Việt Nam.

                                                                                              HÀ HỮU NẾT

Họa sĩ Đặng Ngọc Trân ra mắt sách Mỹ thuật “Từ Hiện thực Truyền thống đến Hiện thực Liên tưởng”