Chi hội VHNT (Lâm Hà, Đơn Dương) Đại hội NK 2022 - 2027

TAP CHÍ LANGBIAN|10/27/2022 10:08:03 AM

Chi hội VHNT (Lâm Hà, Đơn Dương) Đại hội NK 2022 - 2027

Tháng 9/2022, Chi hội VHNT (Lâm Hà và Đơn Dương) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu hoạt động nhiệm kỳ mới, bầu Ban chấp hành (BCH) và Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) Chi hội nhiệm kỳ 2022-2027. Các hội viên đã sôi nổi thảo luận và sáng suốt bầu cử: BCH Chi hội VHNT Lâm Hà: NS Đặng Minh Huệ - Chi hội trưởng, NT Bùi Thị Minh Nguyệt và NT Dương Thành Thái - Chi hội phó; HĐNT Chi hội: NT Lê Văn Hiếu - Chủ tịch, NS Đặng Minh Huệ - Thư ký, NT Dương Thành Thái - Ủy viên. BCH Chi hội VHNT Đơn Dương: NAG Phạm Ngọc Thanh - Chi hội trưởng, NT Dương Lễ - Chi hội phó; HĐNT Chi hội: NT Dương Lễ - Chủ tịch, NAG Phạm Ngọc Thanh - Thư ký.

                                                                                                BẢO CHÂU

Chi hội VHNT (Lâm Hà, Đơn Dương) Đại hội NK 2022 - 2027