Cập nhật 15:14, 02/06/2021

 

Chấm chung khảo Giải thưởng VHNT tỉnh Lâm Đồng lần thứ II

     Vượt qua vòng sơ khảo, 47 tác phẩm (TP) được chấm vòng chung khảo, gồm: Nhiếp ảnh 12 TP, Âm nhạc 10 TP, Văn học 10 TP, Mỹ thuật 8 TP, Văn nghệ Dân gian 3 TP, Kiến trúc 3 TP và Sân khấu 1 TP. Theo Quy chế, các Ban chung khảo chuyên ngành thảo luận, chấm điểm từng tác phẩm bằng hình thức bỏ phiếu kín (thang điểm 10, trong đó nội dung 5 điểm, nghệ thuật 5 điểm, điểm lẻ từ 0,25 trở lên). Điểm trung bình cộng của các giám khảo là điểm tối đa để chọn tác phẩm: Giải A từ 9 điểm trở lên, giải B từ 8 đến dưới 9 điểm, giải C từ 7 đến dưới 8 điểm và giải Khuyến khích từ 6 đến dưới 7 điểm. Theo kế hoạch, ngày 20/5/2021 kết thúc chấm chung khảo, kết quả chuyển lên Hội đồng giám khảo và Hội đồng giải thưởng xem xét thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến, dịp 2-9-2021 sẽ tổ chức trao Giải (nếu dịch Covid-19 được khống chế).

                                                                                                 HHN


Xem thêm

Lên đầu trang