Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng cho phóng viên, biên tập viên

TAP CHÍ LANGBIAN|8/24/2022 3:19:33 PM

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng cho phóng viên, biên tập viên

 

Sáng 14/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022.

Hội nghị được kết nối tới 63 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Hội nghị nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm;  nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thông tin các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. 

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chủ đề về xây dựng Đảng tiếp tục cần được báo chí đẩy mạnh tuyên truyền tới quần chúng Nhân dân cả nước với những nội dung và những quyết tâm mới. Đồng thời thông qua Kết luận 21 của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, nên báo chí cần nắm bắt cụ thể nội dung để kịp thời tuyên truyền công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Bà Trương Thị Mai -  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết: Sau một năm diễn ra hội nghị lần thứ nhất, không chỉ gia tăng số lượng phóng viên, biên tập viên tham gia bồi dưỡng kiến thức, mà còn tăng cả số lượng bài viết, góp phần lan tỏa công tác xây dựng Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần  làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh hơn.

Ngoài ra: Hiện nay cả nước đang tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, tổ chức, địa phương. Trong quá trình đó, Trung ương tiếp tục xác định phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng về cả tư tưởng, chính trị, tổ chức…

Việc tổ chức, bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa, để có nhiều tác phẩm chất lượng, thiết thực phản ánh đa dạng, phong phú các nội dung về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; góp phần tuyên truyền, lan tỏa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền.

KC

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng cho phóng viên, biên tập viên