Cập nhật 10:29, 25/06/2021

Bầu các chức danh quan trọng HĐND và UBND tỉnh

Ngày 2-6, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên BCHTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp lần thứ 40 Thường trực HĐND tỉnh Khóa IX để xem xét, cho ý kiến về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa X. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; xác nhận tư cách và cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh Khóa X; Bầu các chức danh, gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, các Phó Trưởng ban HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm Nhân dân tỉnh; Các tờ trình và Nghị quyết về đầu tư công trung hạn 2021-2025... Dự kiến, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa X diễn ra vào ngày 2-7-2021. 

                                                                                                                                                                                                           MAI CHÂU

Xem thêm

Lên đầu trang