Cập nhật 10:34, 25/06/2021

45 năm Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng

Sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nước thống nhất cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội, ngày 6-1-1976, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Nghị quyết giải thể tỉnh Thuận Lâm, hợp nhất 2 tỉnh Lâm Đồng và Tuyên Đức thành tỉnh Lâm Đồng. Ngày 4-6-1976 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết 34 thành lập Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng - tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng ngày nay. Trải qua 45 năm hình thành phát triển; với 8 kỳ đại hội, nhiều lần chia, tách, sáp nhập, thay đổi tên gọi, nhưng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng luôn khẳng định được vị trí, vai trò hạt nhân chính trị của Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Tỉnh ủy. Đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những thành tựu và đóng góp to lớn, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba và nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng.

                                                                                       HOÀNG MAI


Xem thêm

Lên đầu trang