Sau 6 tháng tuyển chọn, biên tập, xin giấy phép Nxb Hội Nhà văn đến nay, Hội VHNT Lâm Đồng đã in xong 6 Tuyển tập (Thơ, Văn xuôi, Âm nhạc, Mỹ thuật, Ảnh nghệ thuật, Văn nghệ dân gian) Lâm Đồng 201 ...