Tháng 9/2022, Chi hội VHNT (Lâm Hà và Đơn Dương) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu hoạt động nhiệm kỳ mới, bầu Ban chấp hành (BCH) v&agr ...