Thể lệ Cuộc thi Thơ dành cho Phụ nữ trên Tạp chí Lang Bian lần III - 2022

TAP CHÍ LANGBIAN|3/17/2022 10:33:53 AM

Thể lệ Cuộc thi Thơ dành cho Phụ nữ trên Tạp chí Lang Bian lần III - 2022

 

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sáng tác Thơ trên Tạp chí Lang Bian, được sự tài trợ của họa sĩ Vi Quốc Hiệp - nhà tài trợ Kim cương, Tạp chí Lang Bian ban hành Thể lệ như sau:

1. Chủ đề:  Tình yêu đất nước, quê hương, biển đảo… ưu tiên đề tài “Lâm Đồng hội nhập và phát triển”.

2. Nội dung: Phản ánh mọi mặt đời sống xã hội, tôn vinh những thành tựu nổi bật của đất nước Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng thời kỳ đổi mới (không nhận thơ trào phúng).

3. Hình thức:  Bài thơ hoàn chỉnh (không quá 25 câu/ bài), in trên 1 mặt giấy A4 và tập tin (File Word), phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.

4. Đối tượng dự thi:  Mọi nữ công dân Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng đều được dự thi. (Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Phục vụ không được dự thi).

5. Điều kiện:  Tác phẩm chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào (kể cả mạng xã hội Facebook, Zalo…). Mỗi tác giả nữ gửi tối đa 03 bài thơ, ghi rõ bút danh, họ tên khai sinh, địa chỉ, điện thoại.

 6. Giải thưởng: 1 Giải Nhất: 10 triệu đồng; 1 Giải Nhì: 4 triệu đồng/ giải; 2 Giải Ba​​: 2 triệu đồng/ Giải; 5 Giải Khuyến khích 500 ngàn đồng/ Giải.        

7. Thời gian: Tiếp nhận tác phẩm từ ngày 08-3-2022 đến 01-10-2022, dự kiến tổng kết và trao Giải ngày 20-10-2022 tại Đà Lạt.

8. Nhận tác phẩm:  Phải gửi Email: langbiantapchi@gmail.com  và gửi bưu điện. Ngoài bì đề: “Cuộc thi Thơ dành cho Phụ nữ trên Tạp chí Lang Bian 2022”. Nơi nhận: Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng (4A Trần Hưng Đạo - Tầng 4, Đà Lạt). Khi cần, liên hệ cô Thanh Xuân - ĐT: 02633 823 183 (trong giờ hành chính).

9. Ban Tổ chức

1. NB Hà Hữu Nết, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lang Bian - Trưởng ban

2. NT Nguyễn Thanh Hồng, Phó Chủ tịch Hội VHNT Lâm Đồng - Phó ban

3. HS Vi Quốc Hiệp, Ủy viên HĐNT Hội, nhà tài trợ Kim cương - Thành viên            

10. Ban Giám khảo:  Gồm 1 số nhà thơ uy tín tại Đà Lạt & TP.HCM.

 

TM. BAN BIÊN TẬP

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

NB. Hà Hữu Nết                                                                                                        

Thể lệ Cuộc thi Thơ dành cho Phụ nữ trên Tạp chí Lang Bian lần III - 2022