Chào mừng Đại hội VII Hội VHNT Lâm Đồng (Nhiệm kỳ 2022-2027), đề nghị toàn thể Hội viên (HV) và Chi hội trưởng thực hiện gấp một số việc sau đây