Cập nhật 10:34, 25/06/2021

Tự hào 96 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

                                                               HÀ HỮU NẾT

 

 Ngày 21-6-1925, Báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, do Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Kể từ đó đến nay, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

 Trải qua 96 năm xây dựng và phát triển, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn là vũ khí sắc bén của giai cấp công nhân, là ngọn cờ của cách mạng, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, cổ vũ lớp lớp đồng bào, chiến sĩ vượt qua mọi hy sinh gian khổ, giành độc lập tự do và xây dựng đất nước. Đặc biệt trong 35 năm đổi mới, báo chí đã phát triển nhanh mạnh cả về số lượng và chất lượng. Theo thống kê gần đây, cả nước hiện có 850 cơ quan báo chí, trong đó có 179 cơ quan Báo, 648 Tạp chí, 23 cơ quan Báo điện tử; 71 cơ quan Phát thanh - Truyền hình với 2 Đài quốc gia, 64 Đài địa phương và 5 Kênh truyền hình độc lập; cả nước có trên 41.000 người đang công tác tại các cơ quan báo chí, trong đó có hơn 20.000 người đã được cấp thẻ nhà báo.

Từ khi thực hiện Công cuộc Đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, báo chí đã tích cực tuyên truyền quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin, cổ vũ các phong trào cách mạng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, khẳng định thành quả của Công cuộc Đổi mới; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng chống dịch bệnh, thiên tai; góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sự hợp tác của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Công tác chỉ đạo, quản lý báo chí có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, nhanh nhạy, hiệu quả. Số lượng ấn phẩm, chất lượng và hình thức các loại hình báo chí không ngừng được nâng cao. Nội dung thông tin ngày càng phong phú, hiệu quả, hình thức ngày càng đẹp, sinh động và hấp dẫn. Đội ngũ các nhà báo ngày càng đông đảo, có bước trưởng thành về chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ. Tuy vậy, vẫn còn những hạn chế như: Cơ cấu, quy mô chưa hợp lý, khuynh hướng xa rời tôn chỉ, mục đích, chạy theo thương mại, coi nhẹ chức năng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, né tránh đề cập hoặc đề cập hời hợt những chủ đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Trong khi đó… lại khai thác nhiều tin, bài không cần thiết và những chuyện giật gân, câu khách. Đội ngũ người làm báo còn những bất cập, còn tồn tại một bộ phận nhà báo xa rời “Quy ước đạo đức nghề nghiệp”, gây tác hại đến uy tín của báo chí, hoạt động kinh tế của nhiều cơ quan báo chí đang gặp khó khăn… Tất cả những vấn đề trên, đòi hỏi báo chí phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, hình thức trình bày để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quần chúng Nhân dân. Đứng trước yêu cầu hội nhập quốc tế và bùng nổ thông tin, Báo chí Cách mạng Việt Nam cần phải kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, thực hiện tốt chức năng báo chí là phương tiện thông tin, tuyên truyền. Báo chí là vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, là diễn đàn của Nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động để lại khuôn khổ pháp luật. Phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt, nâng cao năng lực, xây dựng nền báo chí cách mạng nước ta, chuyên nghiệp hiện đại, nhân văn, đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân. Sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí. Xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng thông tin báo chí, thông tin trên mạng Internet, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải đầu tư, buông lỏng quản lý, xa rời tôn chỉ, mục đích. Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là của cơ quan chủ quản, người đứng đầu và cơ quan báo chí. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Riêng đối với Tạp chí Lang Bian 1 trong 3 tờ báo - tạp chí ở Lâm Đồng được Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép, Chính phủ quy hoạch phát triển), 34 năm qua đã xuất bản được 212 kỳ (tạp chí in), cùng với Lang Bian điện tử đã đăng tải hàng vạn tác phẩm: Văn, thơ, nhạc, họa, nhiếp ảnh… có chất lượng. Tạp chí Lang Bian là tờ báo Văn nghệ của tỉnh Lâm Đồng, đã góp phần cải thiện đời sống tinh thần ở địa phương, thể hiện hình ảnh đẹp và văn hóa bản địa Lâm Đồng đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Thời gian tới, Tạp chí Lang Bian sẽ đổi mới hơn nữa cả nội dung và hình thức, cả tạp chí in và tạp chí điện tử ngày càng hay - đúng - đẹp - hấp dẫn, là “món ăn tinh thần” không thể thiếu của giới văn nghệ sĩ, công chúng, bạn đọc và du khách gần xa.

 Trong chặng đường lịch sử 96 năm, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã góp phần to lớn vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí thực sự là công cụ, vũ khí sắc bén của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Những thành tựu mà đất nước đạt được trong 35 năm đổi mới, có phần đóng góp to lớn của báo chí. Bước vào thời kỳ mới, trước những đòi hỏi, yêu cầu của đất nước, báo chí cần tiếp tục đổi mới, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của Nhân dân./.

 


Xem thêm

Lên đầu trang