Cập nhật 10:36, 28/04/2021

Phấn đấu đến năm 2025,  Lâm Đồng thành tỉnh phát triển khá của cả nước *

Phỏng vấn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - TRẦN VĂN HIỆP

                                                                                   HÀ HỮU NẾT (thực hiện)

 

 Xin Chủ tịch khái quát thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021?

Chủ tịch Trần Văn Hiệp: Năm 2020, năm cuối thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 tác động đến mọi phương diện của đời sống kinh tế - xã hội; nhưng được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; sự phối hợp, giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể quần chúng, cùng với những nỗ lực cố gắng trong chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, sự chung tay góp sức của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Toàn tỉnh, đã đạt và vượt mức 13/17 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, đặc biệt thu ngân sách Nnước trên địa bàn đạt 9.430 tỷ đồng, đạt 101% dự toán được giao.

Hoạt động du lịch, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19 nhưng có nhiều khởi sắc, du khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng đạt trên 4 triệu lượt, bằng 51% kế hoạch, giảm 44% so cùng kỳ; du lịch Lâm Đồng đã khẳng định được thương hiệu.

Công tác cải cách hành chính chuyển biến mạnh mẽ; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống của Nhân dân được cải thiện; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các tệ nạn xã hội; quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững nên đã tạo được niềm tin trong Nhân dân; chính quyền điện tử được chỉ đạo quyết liệt; vệ sinh môi trường được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện…

Về công tác chỉ đạo, điều hành, các cấp, các ngành và các địa phương đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được tăng cường và tập trung chỉ đạo tích cực, nhằm giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại liên quan đến lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, tài chính… không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, trong thực hiện nhiệm vụ để đạt được những thành quả chung đầy phấn khởi nêu trên.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, tập trung tháo gỡ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu thực hiện hoàn thành 17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, theo Nghị quyết của Tỉnh ủyHội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra.

Phấn đấu đến năm 2025, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, vậy chính sách ưu tiên và giải pháp đồng bộ nào để đạt mục tiêu trên - thưa Chủ tịch?

Chủ tịch Trần Văn Hiệp: Để nắm lấy thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2025, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân phải chung sức, đồng lòng vượt lên chính mình, đổi mới tư duy, quyết liệt hành động để tạo sức bật phát triển mới trên tất cả các ngành, lĩnh vực, trong đó doanh nghiệp là trung tâm và lực lượng phát triển chủ yếu. Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, với trọng tâm như sau:

Một là, các ngành, các cấp phải xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể ngay từ đầu năm. Người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm rà soát, phân tích, đánh giá đầy đủ những yếu kém, tồn tại của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ 2016-2020 để đề ra biện pháp khả thi khắc phục, sửa chữa. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp, các ngành cần khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng ở cấp mình, ngay trong năm đầu và của cả nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025. Bám sát kế hoạch đã xây dựng để tổ chức thực hiện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc và tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Hai là, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo đảm phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, nhằm huy động tối đa các nguồn vốn xã hội để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xã hội hóa các nguồn lực và đa dạng hóa các hình thức đầu tư, nhất là trong phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống dân sinh. Mở rộng tối đa, phạm vi và cơ hội cho đầu tư tư nhân, nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội, phục vụ mục tiêu đầu tư phát triển. Chủ động, xây dựng và công bố danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) để khuyến khích, thu hút đầu tư tư nhân vào những dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, khi Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực từ ngày 01-01-2021.  

Ba là, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại nhất là hạ tầng đô thị, giao thông đối nội, đối ngoại thúc đẩy liên kết vùng, liên kết với các tỉnh Tây Nguyên và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Nam Trung Bộ. Khẩn trương, thực hiện các thủ tục đầu tư trình thẩm định, phê duyệt Dự án cao tốc Dầu Giây - Liên Khương (đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc - Liên Khương), đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc, giao UBND tỉnh Lâm Đồng là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) có sự hỗ trợ của Nhà nước. Tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ, Ban, ngành Trung ương và đề xuất huy động nguồn vốn đầu tư, để sớm thực hiện các dự án giao thông cấp thiết (như: QL.27, QL.28B, QL.55, đường Mimosa, đường ĐT.722, ĐT.727, ĐT.728, ĐT.729...) trong giai đoạn 2021-2025. Tập trung, ưu tiên đầu tư hoàn thành đường vành đai thành phố Đà Lạt, để giải quyết một phần tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay. Tiếp tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 8 công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và đầu tư mới 9 công trình trọng điểm, đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI xác định.

Bốn là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Tiếp tục, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh; nâng cao chất lượng, đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch, nhất là các loại hình du lịch đặc trưng mang thương hiệu Đà Lạt; khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hóa, lịch sử, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước. Hoạch định chiến lược, lộ trình và xác định được điểm nhấn, để phát triển du lịch tỉnh phù hợp với chiến lược của vùng và cả nước, xây dựng thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á

Năm là, chủ động rà soát, đánh giá lại hiệu quả của các cơ chế, chính sách địa phương đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với các quy định mới của Đảng, Nhà nước và thực tế hiện nay, đặc biệt là các chính sách trong lĩnh vực ưu đãi, thu hút đầu tư... Tập trung, thực thi có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư trên cơ sở phát huy lợi thế, tiềm năng, thế mạnh, năng lực cạnh tranh của tỉnh; hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc xem xét, thẩm định đề nghị quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn

Sáu, tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tích cực thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, người dân để giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ cơ sở; không để khiếu nại, kiến nghị vượt cấp, kéo dài.

 Những đột phá và công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 là gì - thưa Chủ tịch?

Chủ tịch Trần Văn Hiệp: Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 4 khâu đột phá và 17 công trình trọng điểm, cụ thể Khâu đột phá:

 Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử.

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực công nghệ thông tin để triển khai hiệu quả chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nền kinh tế số; tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục và đào tạo; phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công khai, minh bạch, bình đẳng, tạo đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội; phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại; phát triển du lịch chất lượng cao.

Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là ưu tiên phát triên hạ tầng đô thị, giao thông, du lịch, công nghệ thông tin - truyền thông, mạng viễn thông thế hệ mới, hạ tầng số… gắn với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0).

Các công trình trọng điểm:

Tiếp tục đầu tư 8 công trình giai đoạn 2016-2020: Khu du lịch Dankia - Suối Vàng; đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương; Khu công nghiệp - nông nghiệp Tân Phú; Khu Trung tâm Hòa Bình; Dự án cấp, thu gom xử lý nước thải thành phố Bảo Lộc; khu du lịch hồ Đại Ninh, hồ Đông Thanh, hồ Kazan.

Đầu tư 9 công trình mới: Khu du lịch Hồ Prenn; Khu Công nghiệp Phú Bình; xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh; Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng; Khu du lịch núi Sapung - Bảo Lộc; Xây dựng khu đô thị Liên Khương - Prenn; Khu đô thị Nam sông Đa Nhim - Đức Trọng; Hồ Ta Hoét; Đầu tư nâng cấp Quốc lộ 27 (đoạn Phi Nôm - cầu KRông Nô), QL 27C, QL 28B, QL 55.

Trước thềm xuân mới, kính chúc các ngành, các cấp, các tổ chức, đơn vị và toàn thể Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh luôn hạnh phúc, mạnh khỏe và thành đạt. Chúc năm Tân Sửu 2021 được thuận lợi, sung túc và may mắn.

Xin cảm ơn Chủ tịch, kính chúc đồng chí dồi dào sức khỏe, năng lượng và thành công!/.                                                                              

                                         

---------------------------------

 * Tít bài do Tòa soạn đặt

                                                                              

 

 


Xem thêm

Lên đầu trang