Ơi! mùa xuân

TAP CHÍ LANGBIAN|12/6/2022 12:14:23 PM

Ơi! mùa xuân

 

Trời chuyển gió se lạnh

Lại nhớ về Tết quê 

Người chen người mua sắm 

Chợ đông quên lối về 

 

Ta nghe trong tiếng gió

Ơi! Mùa xuân, mùa xuân 

Tiếng thì thầm ai đó 

 Như mạch đời đang dâng

 

Cho thảm cỏ xanh nhung 

Cho hương sắc gió đồng 

Tỏa lan mùi nếp mới

 Ấm áp khoảng trời trong 

 

Cánh chim én chao nghiêng 

Giữa bao la đất trời 

Ta thấy lòng chơi vơi 

Mùa xuân!

                Bừng nắng mới...

 

NGUYỄN THỊ BÉ 

Ơi! mùa xuân