Cập nhật 10:30, 25/06/2021

NGUYỄN TẤN ON
Nhớ phượng


Sáng nay
Bỗng dưng ngồi nhớ phượng
Hè ở đây không có phượng hồng
Chỉ có rừng thông chạm da thịt thông
Và gió núi
Cứ chui vào lòng phố núi
Chiều mưa nghiêng hắt bóng người lầm lũi
Đưa tay vuốt mặt tuột mùa phượng xưa
Tình lớn quá chỗ nào trú được mưa
Nên cứ để nỗi nhớ về trần trụi
Dù gốc phượng xưa có lấp tên trầy tuổi
Dẫu có tên ai đè lên dấu khắc đầu đời
Ta muốn chạy về lượm cánh phượng rơi
Ép vào lòng bàn tay, thay trang lưu bút

Nhớ phượng
Núi đổ mưa như trút
Quá khứ thơm tho
Sách vở học trò
Lòng mới toanh
Thuở vừa có mùi hương
Có ai lật
Dấu nằm xưa
Nhớ phượng./.


 

 


Xem thêm

Lên đầu trang