Cập nhật 15:01, 03/06/2021

VŨ ĐÌNH CẢNH

Đêm Đà Lạt

 

Lặng nghe

 mây

 gió

 nương cây

Lặng xem

sương

 khói

 nhũ đầy hồ thu

 Lặng

vương

 trăng dát đồi cù

Lặng

 mộng

 tiếng chim gù Thiên Thai

Tôi đeo

 hình

 bóng

gót hài

Làm cây si lặng

 trong

 ngoài

cõi yêu./.

 

 

 


Xem thêm

Lên đầu trang