Tự hào 96 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

 Ngày 21-6-1925, Báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, do Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Kể từ đó đến nay, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

45 năm Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng

Trải qua 45 năm hình thành phát triển; với 8 kỳ đại hội, nhiều lần chia, tách, sáp nhập, thay đổi tên gọi, nhưng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng luôn khẳng định được vị trí, vai trò hạt nhân chính trị của Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Tỉnh ủy.

Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành

Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành

Lên đầu trang