Phấn đấu đến năm 2025, Lâm Đồng thành tỉnh phát triển khá của cả nước *

Chủ tịch Trần Văn Hiệp: Năm 2020, năm cuối thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 tác động đến mọi phương diện của đời sống kinh tế - xã hội; nhưng được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; sự phối hợp, giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể quần chúng, cùng với những nỗ lực cố gắng trong chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, sự chung tay góp sức của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Toàn tỉnh, đã đạt và vượt mức 13/17 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, đặc biệt thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 9.430 tỷ đồng, đạt 101% dự toán được giao.

Lâm Đồng hiệp thương giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV

Ngày 18-3 tại Đà Lạt, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, để thỏa thuận danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Võ Ngọc Hiệp - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh và các Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh chủ trì.

Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành

Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành

Thể lệ Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật “Lâm Đồng đổi mới và phát triển” năm 2021

Sáng tác về Lâm Đồng: Phản ánh, tôn vinh những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế (nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, du lịch, công trình trọng điểm, vùng sâu, vùng xa); giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, đô thị, Nông thôn mới, an sinh xã hội; lịch sử, văn hóa, lễ hội, thiên nhiên, con người Lâm Đồng… trên đường đổi mới và phát triển.

Lên đầu trang