Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Sức mạnh làm nên thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa của dân tộc ta là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh. Lịch sử đã khẳng định: Cách mạng Tháng Tám giành chính quyền về tay Nhân dân nhờ vào vai trò lãnh đạo tài tình của Bác Hồ Chí Minh. Người là vị lãnh tụ toả sáng đức độ tài năng, mưu lược với sự chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, lực lượng… để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Độc đáo chiêng tha của người Brâu vùng Tây Nguyên - Việt Nam

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là một loại hình văn hóa đặc sắc của các dân tộc từng sinh sống lâu đời nơi đây và đã được UNESCO công nhận và vinh danh là “Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại” vào năm 2005. Trải qua quá trình phát triển của lịch sử, các dân tộc trên vùng đất này đã sáng tạo nên những giàn chiêng, bộ chiêng với phong cách diễn tấu độc đáo khác hẳn với nghệ thuật cồng chiêng của các nước khác ở Đông Nam Á, đặc biệt trong đó có chiêng Tha của người Brâu.

Văn nghệ sĩ học Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 21-7-2021 tại Hội trường Tỉnh ủy (10 Lê Hồng Phong, Đà Lạt) các Hội viên, CB-VC Văn phòng Hội VHNT Lâm Đồng cùng với đại biểu Trí thức địa bàn Đà Lạt đã học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành

Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành

Lên đầu trang