• Trời chuyển gió se lạnh Lại nhớ về Tết quê  Người chen người mua sắm  Chợ đông quên lối về