Năm 2022 mặc dù tình hình kinh tế xã hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là giá cả vật tư phân bón tăng cao, giá nhiên liệu lên xuống thất thường, thêm vào đó do ảnh hưởng của đại dịch covid đã gây khó khăn đến việc tiêu thụ nông sản, làm ảnh hưởng không ít đến đời sống kinh tế của bà con nông dân trong huyện.